Chi tiết tin
Quay lại

sơ đồ tổ chức

Ngày 01/11/2016, 20:36
sơ đồ tổ chức - trường Tiểu Học Kim Đồng
sơ đồ tổ chức - trường Tiểu Học Kim Đồng

 

 

 

CHI BỘ:

1. Trần Phước Phát. Bí thư

2. Nguyễn Thị Kim Thoa. P. Bí thư

3. Phạm Dũng Minh. CUV

Dlmtriet