Chi tiết tin
Quay lại

sơ đồ tổ chức

Ngày 01/11/2016, 20:36
Sơ đồ tổ chức - Trường Tiểu Học Kim Đồng
Sơ đồ tổ chức - Trường Tiểu Học Kim Đồng
sƠ ĐỒ

 

 

 

 

CHI BỘ:

1. Trần Phước Phát. Bí thư

2. Bùi Lương Tân P. Bí thư

3. Phạm Dũng Minh. CUV

BAN GIÁM HIỆU:

1. Trần Phước Phát. Hiệu trưởng

1. Nguyễn Thanh Duyên. P.Hiệu trưởng

CÔNG ĐOÀN:

1. Trần Thị Việt Anh. Chủ tịch

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. Huỳnh Thị Tuyết Lan

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN:

 

 

 

Dlmtriet