Chi tiết tin
Quay lại

THAM QUAN DÃ NGOẠI

Ngày 14/06/2016, 09:10
Các hoạt động tham quan dã ngoại được thường xuyên tổ chức cho các em học sinh của trường dưới nhiều hình thức khác nhau
Các hoạt động tham quan dã ngoại được thường xuyên tổ chức cho các em học sinh của trường dưới nhiều hình thức khác nhau

  • Tham quan các danh lam thắng cảnh

   • Tham quan các trường Đại học tại Việt Nam

   • Cắm trại cho học sinh cuối cấp
 

admin