Chi tiết tin
Quay lại

3 giải Vàng và 5 giải Bạc cấp Quốc gia - Những thành tích đáng tự hào

Ngày 13/06/2016, 22:55
Hôm nay, thầy và trò trường tiểu học Lê Quý Đôn vô cùng tự hào và vui mừng khi các con học sinh của trường mang về 3 giải Vàng và 5 giải Bạc trong các cuộc thi cấp Quốc gia gồm: Giải Toán qua Internet, Giải Toán Tiếng Anh qua Internet và cuộc thi Tiếng Anh IOE được tổ chức trong 2 tháng vừa qua.
Hôm nay, thầy và trò trường tiểu học Lê Quý Đôn vô cùng tự hào và vui mừng khi các con học sinh của trường mang về 3 giải Vàng và 5 giải Bạc trong các cuộc thi cấp Quốc gia gồm: Giải Toán qua Internet, Giải Toán Tiếng Anh qua Internet và cuộc thi Tiếng Anh IOE được tổ chức trong 2 tháng vừa qua.

Hôm nay, thầy và trò trường tiểu học Lê Quý Đôn vô cùng tự hào và vui mừng khi các con học sinh của trường mang về 3 giải Vàng và 5 giải Bạc trong các cuộc thi cấp Quốc gia gồm: Giải Toán qua Internet, Giải Toán Tiếng Anh qua Internet và cuộc thi Tiếng Anh IOE được tổ chức trong 2 tháng vừa qua. Cả 8 học sinh của nhà trường được Thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia cuộc thi cấp Quốc gia không chỉ xuất sắc vượt qua kỳ thi cấp Quận, cấp Thành phố với điểm số rất cao mà cả 8 bạn đều thành công trong cuộc thi cấp Quốc gia, mang về nhiều giải Vàng, giải  Bạc ở cấp cao nhất các cuộc thi Giải Toán qua Internet, Giải Toán Tiếng Anh qua Internet và cuộc thi Tiếng Anh IOE.  

 

  

Các bạn học sinh khối 5 đạt giải Vàng, giải Bạc trong các kỳ thi cấp Quốc gia.

 

  Các bạn học sinh khối 4 đạt giải Vàng trong các kỳ thi cấp Quốc gia.

 

   Danh sách học sinh xuất sắc đã đạt giải Vàng và giải Bạc trong các cuộc thi:

* Cuộc thi IOE cấp Quốc gia: (1 giải Vàng, 3 giải Bạc)

- HS Trần Bình Minh (lớp 5A8) đạt giải Vàng.

- HS Tăng Minh Ngọc (lớp 5A12) đạt giải Bạc.

- HS Phạm Thái Bảo Minh (lớp 5A12) đạt giải Bạc.

- HS Nguyễn Hoàng Trúc Hà (lớp 5A11) đạt giải Bạc.

* Cuộc thi Toán bằng Tiếng Anh qua Internet cấp Quốc gia: (2 giải Vàng)

- HS Nguyễn Dũng Minh (lớp 4A3) đạt giải Vàng.

- HS Lê Vũ Minh Trí (lớp 4A2) đạt giải Vàng.

* Cuộc thi Giải Toán qua Internet cấp Quốc gia: (2 giải Bạc)

- HS Trần Bình Minh (lớp 5A8) đạt giải Bạc.

- HS Đỗ Duy Gia Khánh (lớp 5A8) đạt giải Bạc.

 

Đây là những gương mặt xuất sắc đã đạt giải Vàng và giải Bạc trong các cuộc thi trên:

  

 

HS Trần Bình Minh (lớp 5A8) đạt giải Vàng trong cuộc thi IOE cấp Quốc gia, đạt giải Bạc trong cuộc thi Giải Toán qua Internet cấp Quốc gia.

 

 

 

HS Nguyễn Dũng Minh (lớp 4A3) đạt giải Vàng trong cuộc thi Giải Toán bằng Tiếng Anh qua Internet cấp Quốc gia.

 

 

HS Lê Vũ Minh Trí (lớp 4A2) đạt giải Vàng trong cuộc thi Giải Toán bằng Tiếng Anh qua Internet cấp Quốc gia.

 

HS Tăng Minh Ngọc (lớp 5A12) đạt giải Bạc trong cuộc thi IOE cấp Quốc gia.

 

HS Phạm Thái Bảo Minh (lớp 5A12) đạt giải Bạc trong cuộc thi IOE cấp Quốc gia.

 

 HS Nguyễn Hoàng Trúc Hà (lớp 5A11) giải Bạc trong cuộc thi IOE cấp Quốc gia.

 

 

 HS Đỗ Duy Gia Khánh (lớp 5A8) đạt giải Bạc trong cuộc thi giải Toán qua Internet cấp Quốc gia.

 

 

 Các bạn học sinh trong đội tuyển IOE cấp Quốc gia.

admin