Thi - Tuyển sinh
Quay lại

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thực nghiệm năm học 2016-2017

Ngày 14/06/2016, 08:34
Đối tượng tuyển sinh: Các em sinh năm 2016 có hộ khẩu thường trú theo bố mẹ tại các quận nội thành Hà Nội.
Đối tượng tuyển sinh: Các em sinh năm 2016 có hộ khẩu thường trú theo bố mẹ tại các quận nội thành Hà Nội.

Số lượng tuyển sinh: 200 em đã dự kỳ đo nghiệm về thể chất tâm lý do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Nhà trường tổ chức.

Thời gian kế hoạch tuyển sinh: Ngày 19/5/2016 thông báo với phụ huynh về kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường tại 50 Liễu Giai, Ba Đình,Hà Nội và trên trang web của Viện KHGD Việt Nam.

Từ ngày 25/5/2016 đến 30/5/2016 văn phòng nhận hồ sơ xin học lớp 1 vào giờ hành chính.

admin