Thi - Tuyển sinh
Quay lại

Thông báo tuyển sinh năm học 2015 – 2016

Ngày 14/06/2016, 08:35
Đối tượng và Điều kiện dự tuyển Tất cả học sinh có đủ điều kiện về độ tuổi và hoàn thành chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đủ điều kiện nhập học và có sức khỏe tốt, phát triển bình thường.
Đối tượng và Điều kiện dự tuyển Tất cả học sinh có đủ điều kiện về độ tuổi và hoàn thành chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đủ điều kiện nhập học và có sức khỏe tốt, phát triển bình thường.

[logo] Thời gian đăng ký

Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển và đăng ký dự tuyển từ ngày 20/02/2015.

[logo] Phương thức tuyển sinh

- Nhà trường xem xét trên Phiếu đăng ký ghi danh của học sinh

- Văn phòng nhà trường sẽ thông báo lịch phỏng vấn, kiểm tra đầu vào:

+ Đối với học sinh Khối 1 kiểm tra trắc nghiệm năng lực tư duy, ngôn ngữ của học sinh;

+ Đối với học sinh Khối 2,3,4,5 kiểm tra 2 môn Toán, Tiếng Việt và phỏng vấn Tiếng Anh.

- Nhà trường thông báo kết quả sau 7 ngày kể từ ngày học sinh kiểm tra.

- Sau khi nhận được thông báo kết quả, phụ huynh nộp hồ sơ nhập học theo hướng dẫn của Nhà trường và nộp các khoản phí để hoàn thành thủ tục nhập học cho con.

[logo] Hồ sơ đăng k‎ý

- Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu đơn của nhà trường);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao hộ khẩu;

- 02 ảnh 4x6;

- Học bạ đối với học sinh khối 2,3,4,5;

- Hồ sơ sức khỏe.

[logo] Học phí

- Học phí khối lớp 1 năm học 2015 – 2016: 3.150.000 đồng/tháng

- Phí ghi danh và nhập học 2.000.000 đồng.

- Phí phát triển nhà trường 4.500.000 đồng (Phí phát triển nhà trường bao gồm phí duy trì và cải thiện cơ sở vật chất, phí phát triển chương trình học và phí dành cho các hoạt động chung cho học sinh trong suốt 5 năm học).

admin